Sản Phẩm » Giá Treo Máy Chiếu » Khung treo điện tử
Thông số kỹ thuật

Giá treo máy chiếu điện: Mini110

- Tải trọng < 15kg, độ dài 100cm, size: 350x370x190. 

Thông số kỹ thuật

Giá treo máy chiếu điện: Mini115 -Tải trọng < 15kg, độ dài 150cm, size: 350x370x200          

Thông số kỹ thuật

Giá treo máy chiếu điện: Mini215- Tải trọng < 15kg, độ dài 200cm, size: 350x370x200